Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpania dużym importerem jabłek

27.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

Według badań przeprowadzonych w supermarketach w Leridzie, Saragossie, Barcelonie i Madrycie, aż 38 proc. jabłek sprzedawanych w głównych hiszpańskich sieciach handlowych pochodzi z importu.

Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach kraju w zależności od ich odległości od krajowych centrów produkcyjnych. Katalońskie stowarzyszenie producentów owoców, Afrucat, zauważa, że np. w Leridzie aż 80 proc. znajdujących się w handlu jabłek pochodzi z miejscowych sadów. W Barcelonie i Saragossie odsetek ten wynosi 60 proc., w Madrycie – tylko 50 proc., a w innych miejscowościach – jeszcze mniej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość