Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Handel detaliczny w Irlandii

06.11.2014 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: IRLANDIA

Sektor handlu detalicznego jest największym pracodawcą w Irlandii. Daje on zatrudnienie 275 tys. pracowników. Płaci im w formie wynagrodzeń łącznie ponad 8 mld euro i dostarcza do budżetu państwa w postaci podatków ponad 5 mld euro. Ma on również ponad 10-proc. udział w irlandzkim PKB.

Aż 75 proc. placówek handlu detalicznego zlokalizowanych jest poza stolicą kraju, Dublinem, ponad 90 proc. firm tego sektora jest własnością kapitału irlandzkiego, a 77 proc. – to przedsiębiorstwa rodzinne, o rocznych obrotach mniejszych niż 1 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość