Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Handel detaliczny w Czechach

03.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: CZECHY

U naszych południowych sąsiadów istnieje prawie 7 tys. sklepów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m². Według agencji Nielsen, to o blisko 300 mniej niż w ub.r. Jedna trzecia z nich to placówki prowadzone przez Wietnamczyków.

Sklepów o powierzchni 50-200 m² od poprzedniego roku przybyło 32. Trzy supermarkety zostały zamknięte, ale w tym samym czasie otwarto 5 nowych hipermarketów.

Super- i hipermarkety mają 81-proc. udział całych obrotów handlu detalicznego żywnością w Rep. Czeskiej. Pozostałe 19 proc. przypada na tradycyjne sklepy o powierzchni poniżej 400 m.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość