Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Gwałtowny spadek importu ryb do Rosji

05.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2015 r. rosyjski import ryb zmniejszył się o 47,1 proc. w zestawieniu z tym samym okresem ub.r. i wyniósł 130,4 tys. ton. W wyrażeniu wartościowym spadek importu był jeszcze głębszy (aż o 58,2 proc., do 293,5 mln USD).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość