Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Grecy inwestują w maszyny do recyklingu

23.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: GRECJA

Unia Europejska nakłada na kraje członkowskie wymóg zwiększenia do 2011 r. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych do 55-80 proc. oraz zmniejszenia do 2010 r. ilości miejskich odpadów o 25 proc w porównaniu z rokiem 1995. Według najnowszych danych Ministerstwa Środowiska Grecji, w 2008 roku poddawano recyklingowi jedynie 25 proc. odpadów.

Obecnie greckie zdolności przetwarzania odpadów są niewystarczające. Aby zapewnić spełnienie unijnych wymagań potrzebne są inwestycje na każdym etapie przetwarzania odpadów, począwszy od sortowania śmieci komunalnych u źródła, poprzez firmy przetwarzania odpadów elektronicznych, naftowych, itp., kompostownie, a skończywszy na miejscach utylizacji odpadów szpitalnych i pozostałych niebezpiecznych śmieci.

Sytuacja ta stwarza doskonałe warunki działania dla firm produkujących maszyny do przetwórstwa odpadów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość