Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Grecki rynek wyrobów jubilerskich

10.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: GRECJA

Na greckim rynku biżuterii I wyrobów jubilerskich funkcjonuje obecnie ok. 2,5 tys. niezależnych firm rzemieślniczych oraz 7 tys. spółek małej i średniej wielkości. Zatrudniają one łącznie 30 tys. pracowników. Kraj ten jest klasyfikowany na siódmym miejscu na świecie pod względem wielkości produkcji omawianych tu artykułów.

Na rynku krajowym pozostaje jednak zaledwie 0,6 proc. wewnętrznej produkcji. Zdecydowana większość kierowana jest na eksport. Z kolei dużą rolę w zaspokajaniu wewnętrznego popytu odgrywa import.  Jego udział w ogólnej sprzedaży wyrobów jubilerskich na rynku greckim szacuje sią na ponad 60 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość