Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Gorzej z płatnościami w handlu w Europie

24.05.2011 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: UE

Do 312 mld euro wzrosła w ub.r. kwota spisanych na straty należności europejskich firm. Było to więcej niż wyniosła łączna zeszłoroczna międzynarodowa pomoc dla zagrożonych upadłością Grecji, Irlandii i Portugalii.

Z rocznego raportu Intrum Justitia wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim kwota ta wzrosła o 4 proc. Udział tego rodzaju nieściągalnych należności w całkowitych wierzytelnościach europejskich firm wzrósł w 2010 r. do 2,7 proc. wobec 2,6 proc. w 2009 r.

Najbardziej, aż o 63 proc., wzrosła w 2010 r. kwota nieściągalnych należności w Grecji, o 33 proc. w Wielkiej Brytanii, o 22 proc. w Irlandii, o 16 proc. w Danii, o 15 proc. w Austrii, o 14 proc. w Portugalii o 11 proc., na Węgrzech oraz o 10 proc. w Szwecji.

Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w Szwajcarii, gdzie kwota nieściągalnych należności firm zmniejszyła się o 22 proc., a także w Islandii, - spadek o 11 proc., na Litwie – o 10 proc. oraz we Francji i Niemczech – o 8 proc. W Polsce także nastąpił spadek – o 7 proc.

W 2010 r. wydłużeniu uległ okres upływający od wystawienia faktury do dokonania zapłaty przez kontrahenta. Średnio wyniósł on 56 dni, o 1 dzień więcej niż rok wcześniej. Także o 1 dzień (z 19 do 20 dni) zwiększył się przeciętny dla całej Europy okres opóźnień w płatnościach w transakcjach między firmami. Najgorzej pod tym względem wypadła Portugalia (opóźnienia wyniosły przeciętnie aż 41 dni), a następnie Grecja (35 dni) oraz Włochy (34 dni). Najmniejsze opóźnienia (zaledwie 7 dni) wystąpiły w Finlandii. W Polsce było to 16 dni, a więc mniej niż przeciętnie w Europie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość