Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Głęboki spadek produkcji papierosów na Białorusi

30.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: BIAŁORUŚ

Jak informuje białoruski narodowy komitet statystyczny, w ciągu pierwszych 5 miesięcy br. produkcja papierosów w tym kraju zmniejszyła się o 22,8 proc. w zestawieniu z tym samym okresem ubr. i wyniosła 10,9 mln szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość