Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Głęboki kryzys na ukraińskim rynku piwa

10.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

W ciągu pierwszych 4 miesięcy 2015 r. ukraiński przemysł piwowarski zmniejszył produkcję o blisko 30 proc. w zestawieniu z tym samym okresem ub.r. Głównym powodem jest podwyżka cen złocistego napoju, inflacja i spadające krajowy popyt.

Tegoroczna tendencja stanowi kontynuację i nasilenie trendu, który można było zaobserwować już w 2014 r. Podwyżka akcyzy o ponad 42 proc., zakaz wwozu ukraińskiego piwa do Rosji oraz silna deprecjacja hrywny drastycznie ograniczyły popyt zarówno krajowy jak i zagraniczny. W efekcie, produkcja piwa na Ukrainie spadła w ub.r. o ponad 10 proc.

W porównywalnej skali zmniejszył się również import piwa do tego kraju. W 2014 . wyniósł on 530 tys. hl, co stanowiło zaledwie ok. 5 proc. krajowej sprzedaży.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość