Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Gdzie jest najwięcej złota?

22.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

Światowe zasoby żółtego kruszcu oceniane są na ok. 50 tys. ton. Na pierwszym miejscu pod względem udokumentowanych zapasów złota zajmuje Australia – 9100 ton. Na kolejnych miejscach znajdują się: Rosja – 8000 ton, RPA – 6000 ton, USA – 3000 ton, Indonezja – 3000 ton, Peru – 2800 ton, Brazylia – 2800 ton, Kanada – 2000 ton, Chiny – 1900 ton, Uzbekistan – 1700 ton, Meksyk – 1400 ton, Ghana – 1200 ton i Papua Nowa Gwinea – 1200 ton. Jak widać, na tej liście nie ma żadnego kraju europejskiego.

Państwa naszego kontynentu pojawiają się natomiast w rankingu krajów o największych rezerwach złota trzymanych przez banki centralne. Tu prym wiodą Stany Zjednoczone – 8135,5 ton (według stanu na koniec lutego 2016 r.). Ich przewaga nad drugimi – Niemcami – jest bardzo duża. Rezerwy złota zgromadzone przez Bundesbank szacowane były bowiem w tym samym czasie na 3381 ton. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Włochy – 2451,8 ton, Francja – 2435,6 ton, Chiny – 1762,3 ton, Rosja – 1392,8 ton, Szwajcaria – 1040 ton, Japonia – 765,2 ton, Holandia – 612,5 ton, Indie – 557,7 ton, Turcja – 515,5 ton, Tajwan – 423,6 ton, Portugalia – 382,5 ton, Wenezuela – 361 ton, Arabia Saudyjska – 322,9 ton, Wielka Brytania – 310,3 ton, Liban – 283,8 ton, Hiszpania – 281,6 ton, Austria – 290 ton i Belgia – 227,4 ton.

W proporcji do całości rezerw walutowych banków centralnych najwięcej złota również mają USA – 73,4 proc. Drugą pozycję zajmuje Portugalia – 72,9 proc., a kolejne: Niemcy – 67,7 proc., Włochy – 65,6 proc., Francja – 65,6 proc. i Holandia – 56,5 proc. Na przeciwległym krańcu listy znajdują się: Rosja – 13,6 proc., Szwajcaria – 6,4 proc., Indie – 5,8 proc., Japonia – 2,3 proc. oraz Chiny – 1,8 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość