Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Finlandia zmniejsza produkcję papieru

15.02.2013 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: FINLANDIA

W wyniku jednoczesnego spadku popytu i redukcji mocy wytwórczych czołowych przedsiębiorstw (np. UPM), w 2012 r. nastąpiło wyraźne zmniejszenie produkcji papieru w Finlandii.

Według danych krajowego stowarzyszenia branżowego, w ub.r. w Finlandii wyprodukowano 10,7 mln ton papieru i tektury, co oznaczało spadek o 6 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. O 10 proc. spadła wytwórczość papieru do pisania i druku. Na te gatunki przypada w Finlandii 2/3 całej produkcji papieru i tektury w Finlandii.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość