Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Fatalne półrocze w budownictwie głównych państw BRICS

23.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: ŚWIAT

Bardzo złe sygnały nadchodzą z sektorów budownictwa w trzech największych krajach grupy BRICS, czyli z Rosji, Chin i Brazylii. W pierwszej połowie 2015 r. rosyjski rynek budownictwa zmniejszył się aż o 70 proc, chiński – o 47 proc., a brazylijski – o 36 proc.

Ponieważ budownictwo odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce każdego z tych krajów, drastyczny spadek tym sektorze w znaczący sposób wpływa na ogólną koniunkturę (m.in. odbija się to na redukcji PKB w Rosji i Brazylii oraz spowolnieniu tempa wzrostu w Chinach).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość