Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Europejski rynek podłóg laminowanych

17.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: UE

W 2014 r. producenci połóg laminowanych z 21 państw członkowskich EPLF (European Producers of Laminate Flooring) sprzedali 467 mln m² tych wyrobów, o 4 mln m² (czyli 0,9 proc.) więcej niż w roku poprzednim.

Na ten ogólny wynik złożyły się dość zróżnicowane rezultaty osiągnięte na poszczególnych rynkach regionalnych. Sprzedaż w Europie Zach. spadła w ub.r. o 2,7 proc. (z 290 mln m² w 2013 r. do 282 mln m²), w tym na największym rynku na naszym kontynencie – w Niemczech – z 72 mln m² do 69 mln m².

>Jeszcze silniej, o 13 proc., z 66 mln m² w 2013 r. do 57 mln m² w roku następnym spadła sprzedaż podłóg laminowanych w Turcji. We Francji utrzymała się na niezmienionym poziomie 39 mln m, w Wielkiej Brytanii – wzrosła z 29 mln m² do 32 mln m², w Holandii- spadła z 19 mln m² do 18 mln m², a w Hiszpanii – z 15 mln m² do 14 mln m².

W krajach Europy Wschodniej odnotowano w ub.r. wzrost sprzedaży podłóg laminowanych o 6,8 proc. (ze 103 mln m² do 110 mln m²). Największy wzrost zarejestrowano w Rosji: z 24 mln m² do 28 mln m², a więc o 19 proc. W Polsce tempo zwyżki sięgnęło 6 proc. (z 25 mln m² do 26 mln m²). W Rumunii i na Węgrzech wzrost wyniósł odpowiednio: z 10 mln m² do 11 mln m² oraz z 5 mln m² do 6 mln m². Z kolei na Ukrainie odnotowano spadek sprzedaży tychże wyrobów z 9 mln m² do 8 mln m².

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość