Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Europejski rynek parkietu

16.12.2013 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: UE

W pierwszej połowie 2013 r. na europejskim rynku parkietu przeważały tendencje spadkowe. W zestawieniu z tym samym okresem ub.r. najbardziej, aż o 11 proc., spadła wartość włoskiego rynku parkietu. Niewiele lepszy wynik osiągnęły w tym samym czasie Francja i Hiszpania – spadek o 10 proc., W Belgii wartość rynku parkietu zmniejszyła się w tym samym czasie o 5 proc.

W Niemczech i Holandii zarejestrowano w pierwszej połowie 2013 r. stabilizację sprzedaży, natomiast stosunkowo niewielki wzrost (2-3 proc.) wystąpił tylko w Norwegii i Szwajcarii.

Największym rynkiem parkietu dysponują Niemcy. Na ten kraj w 2012 r. przypadło 24 proc. całej sprzedaży na obszarze UE oraz Szwajcarii i Norwegii. Kolejne miejsca pod tym względemzajęły: Francja – 14,3 proc., Włochy – 9,3 proc. Austria – 8,5 proc. i Hiszpania – 7,5 proc. Wolumen sprzedaży parkietu w omawianej grupie krajów wyniósł 87,5 mln m² wobec 112,3 mln m² pięć lat wcześniej.

Liderem wśród producentów jest natomiast Polska z udziałem sięgającym w ub.r. 19 proc. całej produkcji europejskiej. Za naszym krajem uplasowały się: Niemcy – 15,2 proc, Szwecja -13,3 proc., Austria – 12,1 proc. i Francja – 11,7 proc. Całkowita produkcja osiągnęła poziom 75 mln m² i była aż o 25 proc. mniejsza niż w rekordowym 2007 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość