Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Europejski rynek papieru i tektury

17.02.2014 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: UE

Według wstępnych danych Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), w 2013 r. wolumen produkcji papieru i tektury w państwach członkowskich tej organizacji *) obniżył się o 1,3 proc., do poziomu 91 mln ton. Było to zarazem o 11 mln ton mniej niż w rekordowym 2007 r.

Wprawdzie uruchomienie nowych mocy wytwórczych i modernizacja funkcjonujących zakładów spowodowała w ub.r. wzrost produkcji omawianych wyrobów o 1,6 mln ton, ale równocześnie nastąpił jej spadek o 2,4 mln ton w wyniku zamknięcia niektórych fabryk lub ograniczenie produkcji w innych.

Kryzys najdłużej utrzymuje się w segmencie papieru poligraficznego. W 2013 r. produkcja papieru gazetowego spadła o 5 proc., niepowlekanego papieru bezdrzewnego – o 0,8 proc., niepowlekanego papieru z zawartością masy drzewnej – o 5,7 proc., a powlekanego papieru bezdrzewnego – o 5 proc.

W strukturze asortymentowej produkcji papieru i lektury w krajach CEPI zdecydowanie największy udział w 2013 r. miały: papier i tektura opakowaniowe, na które przypadło 45,9 proc. Następne miejsca zajęły: papier powlekany – 16,6 proc., inne rodzaje poligraficznego papieru niepowlekanego – 16,3 proc., papier gazetowy – 9,0 proc. oraz papier toaletowy i do użytku domowego – 4,5 proc.

-------------------------------

*) Austria, Belgia. Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość