Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Europejska branża motocyklowa na wstecznym biegu

15.06.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UE

Wartość sprzedaży motocykli wytworzonych przez europejskich producentów w 2010 r. wyniosła prawie 4,5 mld euro.  Branża ta wciąż nie może wyjść z kryzysu: w ciągu poprzednich 5 lat wartość produkcji tych wyrobów spadała o ponad 9 proc. rocznie. Jeszcze silniejszy spadek (o ok. 14 proc. rocznie) dotyczył wolumenu produkcji. W 2010 r. wytworzono w Europie zaledwie 730 tys., motocykli.

Najbliższe lata powinny przynieść jednak wyraźną poprawę sytuacji w tej branży. Według najnowszych prognoz, w okresie 2011-15 skumulowany roczny wskaźnik wzrost (CAGR) produkcji motocykli w Europie powinien wynieść 8,2 proc. W efekcie, wartość sprzedaży tych wyrobów osiągnęłaby w 2015 r. poziom 6,6 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość