Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Europejska branża kosmetyczna

26.08.2014 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ | Kraj: UE

Sprzedaż kosmetyków w 28 krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii zmniejszyła się w ub.r. o 0,8 proc., do poziomu 72 mld euro. Według danych Cosmetics Europe, najbardziej (o 3,6 proc.) zmniejszył się w tym czasie rynek kosmetyków w Hiszpanii i Grecji. Spadek sprzedaży we Włoszech oszacowano na 1,2 proc., a we Francji – na 0,4 proc. Z kolei w Niemczech odnotowano wzrost o 0,6 proc.

Dzięki temu Niemcy nie tylko pozostały europejskim liderem pod względem sprzedaży kosmetyków, ale jeszcze bardziej powiększyły przewagę nad kolejnymi państwami UE. W 2013 r. liczona w cenach detalicznych wartość sprzedaży omawianych artykułów u naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 12,9 mld euro. Na drugim miejscu znalazła się Francja – ponad 10,5 mld euro, a na trzecim Włochy – 9,9 mld euro.

Wspomniany na wstępie spadek sprzedaży w krajach europejskich dotyczył wszystkich rodzajów kosmetyków. Najgłębszy był on w przypadku perfum (o 2,3 proc.), a następnie preparatów do pielęgnacji włosów (o 1,1 proc.), kosmetyków do pielęgnacji ciała, upiększających i wyrobów toaletowych – po 0,4 proc.

W tej sytuacji głównym czynnikiem podtrzymującym koniunkturę w europejskim sektorze kosmetyków był w ub.r. eksport. Jego wartość wyniosła 16 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość