Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Etykietowanie kosmetyków w imporcie do Meksyku

30.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ | Kraj: MEKSYK

W poprawce do rozporządzenia w sprawie kontroli sanitarnej wyrobów i usług władze Meksyku zniosły wymóg tłumaczenia na język hiszpański składników wyrobów kosmetycznych.

Według prawa Unii Europejskiej, skład każdego produktu kosmetycznego musi być zadeklarowany w nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Deklaracja ta musi znajdować się na opakowaniu produktu lub na ulotce dołączonej do kosmetyku, gdy opakowanie jest za małe.

Do tej pory Meksyk był jedynym krajem hiszpańskojęzycznym stosującym tego rodzaju wymóg tłumaczenia, co przysparzało kosztów unijnym firmom. Musiały one bowiem dołączać dodatkową etykietkę w języku hiszpański zamiast poprzestać na oryginalnej, międzynarodowej terminologii.

W 2010 r. wartość unijnego eksportu kosmetyków do Meksyku wyniosła 380 mln euro. Eksport z Polski sięgnął 6,5 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość