Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Eksport żywności z Białorusi

24.10.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

Białoruś zamierza w 2014 r. wyeksportować żywność za 6 mld USD, a w następnych latach powiększyć ten wywóz do 7-8 mld USD rocznie. W 2013 r. eksport tych wyrobów wyniósł 5,5 mld USD. Artykuły te stanowiły jedną z najważniejszych pozycji białoruskiego eksportu towarów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość