Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Dynamiczny rozwój rynku budowlanego w Arabii Saudyjskiej

23.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: ARABIA SAUDYJSKA

Na podstawie przyjętego w sierpniu 2010 r. pięcioletniego planu rozwoju, Arabia Saudyjska w latach 2010 – 2014 zainwestuje w rozwój infrastruktury 385 mld USD. Najwięcej skorzysta na tym branża budowlana.

Tempo wzrostu w tej branży w 2010 r. szacowane jest na 6,4 proc., a wartość prowadzonych obecnie inwestycji oblicza się na 250 mld euro. Ponadto przewiduje się, że do 2012 r. wartość inwestycji w sektorze prywatnym wyniesie 112 mld euro, a w sektorze publicznym - nawet 300 mld euro.

Szybki rozwój w budownictwie zarówno mieszkaniowym jak i komercyjnym wymaga takiego samego rozwoju infrastruktury energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ośrodków odsalania wody. Te inwestycje przyczynią się również do rozwoju lotnisk oraz portów. Stwarza to pole do działania dla firm z szeroko rozumianej branży budowlanej obejmującej materiały budowlane, technologie, narzędzia i maszyny.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość