Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Duży spadek inwestycji w Rosji

17.12.2014 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ROSJA

W przyszłym roku nakłady inwestycyjne w Rosji mogą obniżyć się nawet o 10 proc. w zestawieniu z br. Będzie to rezultat prawdopodobnej polityki banku centralnego polegającej na podwyższaniu stóp procentowych. Przy oprocentowaniu kredytów przekraczającym 20 proc. trudno mówić o realizacji poważniejszych projektów inwestycyjnych.

W tej sytuacji konieczne może okazać się stworzenie osobnego kanału dopływu pieniędzy do przedsiębiorstw. W czasie poprzedniego kryzysu takim sposobem były pożyczki podporządkowane udzielane z Funduszu Bogactwa Narodowego najpierw na 8 proc., a potem na 6 proc. Stawki te nie były powiązane ani z bazową stopą procentową banku centralnego, ani z bieżącą sytuacja na rynku walutowym, ani z aktualnym poziomem inflacji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość