Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Duży potencjał indyjskiego rynku maszyn rolniczych

03.09.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: INDIE

Rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki indyjskiej. Jego udział w tworzeniu PKB ocenia się na prawie 20 proc., w eksporcie – 15 proc., a w zatrudnieniu w gospodarce narodowej- aż 65 proc.

Tak duży sektor tworzy ogromny rynek zbytu na maszyny i urządzenia do produkcji rolnej. Szacuje się go na ok. 300 mln INR, czyli 6,5 mld USD rocznie.

Indie są jednym z największych na świecie producentów traktorów, z udziałem przekraczającym 30 proc. produkcji globalnej. Czołowym producentem traktorów w Indiach jest Mahindra & Mahindra, natomiast liderem w wytwarzaniu globogryzarek jest VST Tillers Tractor Ltd. Do grupy najważniejszych firm sektora maszyn i urządzeń rolniczych zaliczają się ponadto: Escorts Group, TAFE, John Deere, Greaves Cotton i KAMCO.

Biorąc pod uwagę rozmiary indyjskiego rynku maszyn rolniczych wiele zagranicznych firm tego sektora zawarło umowy kooperacyjne z miejscowymi przedsiębiorstwami albo zainwestowało w tenże sektor znaczące kwoty. Można tu wymienić takie firmy jak: Kuboto i Mitsubishi z Japonii, Zhejiang Sifang z Chin, John Deere z USA czy New Holland z Włoch.

Największy popyt na maszyny i urządzenia rolnicze w Indiach dotyczy traktorów, kombajnów, glebogryzarek i maszyn do sadzenia ryżu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość