Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Drastyczny spadek importu ciastek i wafli do Rosji

12.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

Rosyjski import mącznych wyrobów cukierniczych w pierwszych 4 miesiącach br. zmniejszył się aż 3-krotnie w zestawieniu z tym samym okresem ub.r. i wyniósł 5,9 tys. ton wobec 18,2 tys. to rok wcześniej.

W wyrażeniu wartościowym spadek tego przywozu był równie spektakularny: z prawie 50 mln USD w okresie styczeń-kwiecień 2014 r. do zaledwie 18,6 mln USD rok później.

Główną przyczyną tej tendencji jest deprecjacja rubla pociągająca za sobą wzrost krajowych cen importowanych wyrobów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość