Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Dobre wyniki czeskiej branży włókienniczo-odzieżowej

14.06.2013 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CZECHY

Według raportu czeskiego związku przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego, w 2012 r. branża odzieżowa i tekstylna tego kraju odnotowała dobre wyniki. Obroty wyniosły 45,9 mld CZK, czyli ok. 1,8 mld euro. Z kwoty tej 86 proc. przypadło na przemysł włókienniczy, a 14 proc. – na odzieżowy.

W stosunku do roku poprzedniego wzrost wyniósł 1,4 proc. Przyczyniła się do tego zwyżka eksportu, natomiast sprzedaż w kraju nieco spadła. Czesi eksportują wyroby włókiennicze i odzieżowe przede wszystkim do krajów sąsiednich: Niemiec, Słowacji, Austrii i Polski, a także do Włoch i Francji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość