Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Deficyt cukru

24.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Potwierdzają się przypuszczenia sprzed kilku miesięcy, że trwająca od 2011 r. tendencja do spadku cen cukru wkrótce się skończy. Według zgodnej opinii holenderskiego Rabobanku i niemieckiego Commerzbanku, już w sezonie 2015/16 dojdzie do zachwiania równowagi, wskutek niedostatecznej podaży tego artykułu.

Oceny skali deficytu są różne. Rabobank określa go na 4,8 mln ton wobec nadwyżki w wysokości 2,5 mln ton w roku 2014/15. Bardziej optymistyczna jest Międzynarodowa Organizacja Cukru (ISO), przewidująca, że niedobór tego produktu na rynku światowym sięgnie poziomu 2,5 mln ton.

Sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej na w sezonie 2016/17, kiedy to deficyt wyniesie aż 6,2 mln ton. Z kolei Commerzbank cytuje analityków, którzy uważają się podaż tego surowca będzie w bieżącym roku gospodarczym mniejsza od popytu o ok. 4 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość