Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Dania rozwija branżę czystych technologii

25.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: NOWYCH TECHNOLOGII | Kraj: DANIA

Według analizy Bröndum & Fliess, sektor czystych technologii w Danii zatrudnia ok. 120 tys. pracowników w 820 przedsiębiorstwach. Szacuje się, że ta branża generuje roczną sprzedaż na poziomie 40 mld euro. Z analiz tej firmy wynika, że szczególnie dochodowe są sektory alternatywnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, technologie pozyskiwania energii z biomasy i biogazu, panele słoneczne i fotowoltaiczne), technologie energooszczędne dla budownictwa, jak również pozostałe energooszczędne technologie (technologii smart-grid, pojazdy elektryczne, ogniwa paliwowe, itp.)

W okolicach Kopenhagi działa klaster branży czystych technologii (Copenhagen Cleantech Cluster), którego członkami są m.in. stowarzyszenia branżowe, instytuty naukowe oraz największe firmy z branży ekologicznych technologii. W licznych seminariach organizowanych przez tę organizację zachęca się zagraniczne firmy do podjęcia współpracy w ramach tego klastra na rzecz rozwoju czystych technologii.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość