Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czeski sektor kauczuku i tworzyw sztucznych

17.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: CZECHY

Wartość produkcji kauczuku i tworzyw sztucznych w Republice Czeskiej oscyluje ostatnio wokół poziomu 10 mld euro rocznie. W 2014 r. osiągnęła ona rekordowy pułap 10,2 mln euro. Warto wspomnieć, że w połowie poprzedniej dekady produkcja ta wahała się w granicach 5,5-6,5 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość