Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czeski rynek żywności mrożonej

09.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CZECHY

Wartość rynku żywności mrożonej w Czechach szacuje się na 8 mld CZK, czyli ok. 290 mln USD. Najlepiej sprzedają się: lody, pizze, warzywa, ryby, tradycyjne czeskie dania gotowe, drób i frytki, a także wyroby piekarnicze.

Czeski konsument lubi nowe produkty i często wybiera te, których sprzedaż wspierana jest kampanią reklamową w mediach.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość