Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czeska branża obrabiarkowa odzyskuje dynamikę

24.05.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: CZECHY

Produkcja obrabiarek, mająca wieloletnie tradycje i jedna z najważniejszych z najważniejszych branż czeskiego przemysłu maszynowego, znów jest na fali wznoszącej. W 2011 r. wartość eksportu obrabiarek naszego południowego sąsiada wyniosła 516 mln euro i była aż o 23 proc. większa niż w roku poprzednim. Czeski import tego rodzaju urządzeń był w tym samym czasie o 172 mln euro mniejszy od eksportu.

Głównym odbiorcą czeskich obrabiarek są Niemcy. Na ten kraj w 2011 r. przypadło 28,3 proc. eksportu obrabiarek z Rep. Czeskiej. Na drugim miejscu znalazła się Rosja z udziałem 14,8 proc., a na kolejnych: Chiny – 9,8 proc., Słowacja – 6,3 proc. i Polska – 3,5 proc.

Wśród największych zagranicznych dostawców obrabiarek na rynek czeski są: Niemcy – 26,2 proc. całego czeskiego importu tego typu urządzeń, Japonia – 13,4 proc., Włochy – 1,7 proc., Korea – 9,8 proc., Szwajcaria – 9,3 proc. i Tajwan- 5,1 proc.

Czeski przemysł wytwarza szeroką gamę obrabiarek, z tym, że w strukturze produkcji zdecydowanie dominują urządzenia do obróbki skrawaniem. Mają one 85 proc. w całej wartości produkcji obrabiarek, szacowanej w 2010 r. (najnowsze dostępne dane) na ok. 400 mln USD. Na obrabiarki do obróbki plastycznej przypada 15 proc. krajowej produkcji.

Do najważniejszych I najbardziej znanych w skali międzynarodowej czeskich producentów obrabiarek należą: TOS Hulín, ŽĎAS, Škoda Machine Tool, Šmeral Brno.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość