Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czesi odkrywają cydr

20.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: CZECHY

W 2014 r. sprzedaż cydru na rynku czeskim wzrosła 5-krotnie w zestawieniu z rokiem poprzednim. Według agencji Nielsen, na które powołują się Hospodarské nowiny, czeskie sklepy sprzedały w ub.r. ponad 16 tys. hl tego napoju za 112 mln CZK, czyli 4,1 mln euro.

W porównaniu z piwem rynek cydru ma jednak w Czechach dalszym ciągu charakter niszowy. Warto wspomnieć, że sprzedaż piwa w tym kraju w 2014 r. przekroczyła 7 mln hl i była wyższa o 4 proc. w porównaniu z 2013 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość