Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czasowy zakaz eksportu skór surowych na Białorusi

15.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

Białoruś wprowadziła zakaz wywozu pochodzących z tego kraju bydlęcych skór surowych poza obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Zakaz będzie obowiązywał przez pół roku (od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r.). Zarządzenie rządu Białorusi w tej sprawie nosi nr 738 i zostało wydane 2 września br.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość