Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Czarny rok na światowym rynku PC

19.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: ŚWIAT

Sprzedaż komputerów osobistych regularnie spadek od kilku lat (praktycznie od 2012 r.), jednak zeszłoroczna obniżka była szczególnie głęboka. Wyniosła ona aż 10,4 proc. (według oceny firmy analitycznej IDC), albo 8 proc. (to według agencji badawczej Gartner).

Jak szacuje pierwsza tych firm, w 2015 r. na świecie sprzedano tylko 276 mln PC wobec 308 mln szt. rok wcześniej.

Wśród czynników powodujących zeszłoroczne skurczenie się rynku można wymienić wydłużenie cyklu życia komputerów, coraz lepszą ich jakość, problemy wynikające z wprowadzania Windows 10 oraz pogorszenie koniunktury w wielu państwach na skutek spadku cen surowców, wahań kursu walut czy niestabilności politycznej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość