Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Coraz niższe stawki frachtowe

02.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: ŚWIAT

Spadek obrotów handlu międzynarodowego, przy dość dużej podaży statków do przewozów ładunków masowych, znajduje swoje odbicie w zniżkowej tendencji stawek frachtu morskiego. Wartość wskaźnika Baltic Dry Index, obliczanego przez londyńską giełdę Baltic Exchange na podstawie aktualnych stawek frachtowych na całym świecie, znajduje się obecnie na poziomie niewiele przekraczającym 500 pkt, a więc najniższym od 30 lat, czyli od momentu, kiedy ten wskaźnik został wprowadzony.

Rekordowy poziom BDI osiągnął w maju 2008 r., czyli kilka miesięcy przez rozpoczęciem ostatniego kryzysu finansowego na świecie. Wyniósł on wówczas 11800 pkt. Złożyły się na to dwa główne czynniki: dobra koniunktura w skali międzynarodowej i wysokie obroty handlu surowcami oraz brak wystarczającej floty do ich przewozu.

Wskaźnik ten odzwierciedla koszt transportu dla suchych ładunków masowych, np. rudy, węgla, stali, cementu, zboża itp. na 20 głównych światowych szlakach morskich Jest on szacowany dla czterech kategorii masowców: handysize, supramax, panamax, capesize.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość