Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Chiny stawiają na energię odnawialną

09.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: CHINY

49 W ciągu najbliższych 10 lat Chiny zamierzają zwiększyć aż o 180 GW moc urządzeń zamontowanych w elektrowniach wiatrowych i słonecznych. O skali przedsięwzięcia może świadczyć fakt, że byłoby to tyle samo, ile zainstalowano w tego typu elektrowniach w pozostałych krajach świata w ostatnich 40 latach. Obecna zdolność wytwórcza chińskich elektrowni wiatrowych ocenia się na 42 GW, a słonecznych – na zaledwie 1 GW.

W horyzoncie czasowym do 2035 r. Chiny będą miały ponad 30 proc. udział w światowym wzroście popytu na energię elektryczną. Mimo wspomnianych bardzo ambitnych planów rozwoju energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych, udział tego rodzaju nośników energii w Chinach nawet w 2035 r. w dalszym ciągu będzie niższy aniżeli w Ameryce Łac., Unii Europejskiej, Indiach, czy Stanach Zjednoczonych.

 

Fot: dan / FreeDigitalPhotos.net

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość