Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Chińskie inwestycje za granicą i zagraniczne w Chinach

23.01.2014 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: CHINY

O 5,3 proc. wzrosły w 2013 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach. Według danych ministerstwa handlu ChRL, wyniosły one 117,6 mld USD.

Lwia część tego napływu kapitałów przepada na kraje azjatyckie. W 2013 r. z 10 głównych krajów tego kontynentu (w tym z Hongkongu i Tajwanu) przetransferowano do Chin w formie BIZ aż 102,5 mld USD (o 7,1 proc. więcej niż w roku poprzednim).

Napływ kapitału z USA powiększył się w ub.r. o 71 proc. do 3,35 mld USD, a z Unii Europejskiej – o 18,1 proc., do poziomu 7,2 mld USD.

Po raz pierwszy w historii Chin udział BIZ w sektor usług przekroczył 50 proc. całego transferu kapitału w tej postaci.

Chińskie BIZ w pozostałych państwach świata podskoczyły w ub.r., aż o 16,8 proc., przekraczając granicę 90 mld USD. Najbardziej, 5-krotnie, wzrósł transfer kapitału chińskiego w aktywa w Rosji (4,1 mld USD) oraz amerykańskie (o 125 proc., do 4,2 mld USD. Według najnowszych prognoz ministerstwa handlu, w 2015 r. (a być może nawet już w 2014 r.) chińskie BIZ za granicą przewyższą inwestycje bezpośrednie innych krajów w ChRL.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość