Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Chińskie banki mają największe zyski

02.07.2012 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ŚWIAT

Trzy pierwsze miejsca w światowym rankingu banków pod względem osiągniętych zysków zajęły w ub.r. banki chińskie. Jak wynika z najnowszej, dorocznej analizy miesięcznika The Banker, pierwszą pozycję na tej liście zajął Industrial and Commercial Bank of China, który odnotował w 2011 r. zysk 43,2 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się Construction Bank – 34,8 mld USD, a trzecie - Bank of China – 26,8 mld USD.

Udział zysków chińskiego sektora w globalnym wyniku banków w 2011 r. wyniósł prawie 20 proc., wobec 21 proc. rok wcześniej i zaledwie 4 proc. w 2007 r.

Dopiero na czwartej pozycji uplasował się pierwszy bank niechiński. Był nim amerykański JP Morgan, z zyskiem 26,7 mld USD. Piątym bankiem świata – według tego kryterium – okazał się szwajcarski HSBC, pierwsza instytucja finansowa z Europy.

O spadku znaczenia banków europejskich najlepiej świadczy fakt, że ich łączny udział w globalnym wyniku banków zmniejszył się z 46 proc. 5 lat temu do 6 proc. w 2011 r. Reprezentujący Europę, Narodowy Bank Grecji, stał się w ub.r. niechlubnym liderem światowego rankingu banków, które w 2011 r. poniosły największe straty. W przypadku tejże instytucji było to aż 17,4 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość