Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Chiński rynek tworzyw sztucznych

19.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: CHINY

Chiny są największym na świecie producentem tworzyw sztucznych, dysponują również największym rynkiem na te wyroby. Wartość produkcji tworzyw sztucznych w tym kraju szacuje się na ponad 300 mld USD.

Firmy wytwarzające tego rodzaju produkty w dalszym ciągu skoncentrowane są w prowincjach nadbrzeżnych: Guangdong, Zhejiang, Shandong i Jiangsu, jednak ich przewaga nad resztą kraju wyraźnie słabnie. W 2014 r. ich udział w produkcji krajowej zmniejszył się do 43 proc. wobec prawie 50 proc. w roku poprzednim.

Na świecie funkcjonuje 13 tys. przedsiębiorstw produkujących tworzywa sztuczne. Zatrudniają one łącznie 233 mln pracowników.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość