Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Chiński eksport odzieży rośnie wolniej

25.09.2014 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CHINY

W ciągu pierwszych 7 miesięcy br. wartość chińskiego eksportu odzieży wyniosła 100,2 mld USD i była o 5,8 proc. większa niż w tym samym okresie ub.r. Taka skala przyrostu oznacza jednak wyraźne spowolnienie dynamiki (aż o 7,7 pkt. proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim.

Głównymi powodami wolniejszego wzrostu chińskiego eksportu odzieży są: dość anemiczny popytu na rynkach zagranicznych zwyżka kosztów produkcji w Chinach a także coraz silniejsza konkurencja ze strony innych krajów azjatyckich, takich jak np. Wietnam, Kambodża czy Indonezja.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość