Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bułgarzy spodziewają się większej produkcji piwa

04.02.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BUŁGARIA

Bułgaria kojarzy się raczej z winem niż piwem. Okazuje się jednak, że tamtejszy przemysł piwowarski ma długoletnią historię: w 2011 r. przypada jubileusz jego 130-lecia. I właśnie w tym roku – po kilku latach spadku produkcji – oczekuje się w Bułgarii odwrócenia niekorzystnych tendencji. Według najnowszych prognoz, produkcja piwa w Bułgarii będzie o 5 proc. większa niż w roku poprzednim.

W 2010 r. wolumen produkcji piwa w Bułgarii wyniósł 4815 tys. hl. Jeśli miałaby się sprawdzić wspomniana wcześniej prognoza, to w 2011 r. bułgarskie browary powinny wytworzyć ponad 5 mln hl tego napoju.

Bułgarzy są nie tylko liczącymi się producentami piwa, ale stają się również coraz większymi konsumentami. W przeliczeniu na 1 mieszkańca spożycie piwa w tym kraju wynosi obecnie 64 l na rok. To niewiele mniej niż średnia unijna (67 l/rok).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość