Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bułgarskie inwestycje w budownictwie

20.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: BUŁGARIA

Bułgarski rząd planuje przeznaczyć w 2011 r. na inwestycje w budownictwie infrastrukturalnym kwotę 1,7 mld BGN (868 mln euro). Z tego 1,2 mld BGN (613 mln euro) będzie wydane na budowę dróg i autostrad, a reszta – na realizację projektów w infrastrukturze miejskiej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość