Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bułgarski rynek maszyn i urządzeń

17.10.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: BUŁGARIA

Udział produkcji maszyn i urządzeń w całkowitej wytwórczości przemysłowej oceniany jest w Bułgarii na 4,5 proc. W sektorze tym zatrudnionych jest nieco ponad 30 tys. osób (5,8 proc. liczby pracowników w przemyśle tego kraju), pracujących w 970 firmach.

Większość tych przedsiębiorstw zlokalizowana jest w południowo-zachodnich i południowo-środkowych rejonach kraju. Do największych z tych firm zaliczają się:Remotex-Radnevo, M+S Hydraulic, SKF Bearings Bulgaria, Atomenergoremont, Sparky Eltos, Magna Powertrain Płowdiw, Caproni, Ataro Clima, Palfinger Produktionstechnik Bulgaria, Hraninvest Hranmaszkomplekt i Maszstroj.

Bułgarski eksport maszyn i urządzeń przemysłowych w 2015 r. wyniósł nieco ponad 4,5 mld USD i był o 300 mln USD mniejszy niż rok wcześniej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość