Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bułgarski rynek farmaceutyczny

09.04.2013 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: BUŁGARIA

Wartość bułgarskiego rynku farmaceutyków w 2012 r. zwiększyła się o 5,2 proc., przy czym sprzedaż leków szpitalom wzrosła o 17,3 proc., a za pośrednictwem aptek – o 3,3 proc.

Według IMS Health, wartość sprzedaży leków i suplementów diety w tym kraju w ub.r. wyniosła ponad 1,2 mld euro. Ponad 1/3 tej kwoty (prawie 450 mln euro) wyasygnowały fundusze publiczne.

Bułgarski rynek farmaceutyczny jest coraz bardziej skoncentrowany. W 2012 r. udział 10 czołowych producentów w krajowym rynku przekroczył 55 proc. i był o 2 pkt. proc. większy niż rok wcześniej.

Sprzedaż leków na recepty w 2012 r. wyniosła 945 mln euro. Liderem bułgarskiego rynku farmaceutyków jest szwajcarska grupa Roche. Na kolejnych miejscach znajdują się Novartis i GlaxoSmithKline.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość