Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bułgarski import artykułów żywnościowych

21.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BUŁGARIA

Ocenia się, że aż 65 proc. produktów żywnościowych sprzedawanych na rynku bułgarskim pochodzi z importu. W sektorze mięsa i wędlin udział importu jest jeszcze większy i wynosi 85 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość