Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Brytyjski rynek materiałów budowlanych

14.02.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Wartość brytyjskiej produkcji materiałów budowlanych szacuje się na nieco ponad 40 mld GBP. Według organizacji Key Note, stanowi to ok. 40 proc. całkowitej produkcji budowlanej w tym kraju.

Ostatnie lata przyniosły wyraźny spadek produkcji materiałów budowlanych w tym kraju w rezultacie pogorszenia koniunktury w gospodarcze brytyjskiej, w tym w szczególności w sektorze budownictwa i spadku popytu na większość wyrobów stosowanych w tamtejszym budownictwie.

Według Eurostatu, w 2009 r. wartość brytyjskiej produkcji cementu zmniejszyła się aż o 66 proc., wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - o 36 proc., masy betonowej – o 28 proc., wyrobów z betonu – o 22 proc., zapraw murarskich – o 21 proc. oraz cegieł i dachówki – 7 proc.

Przyszłość tego rynku jest dość niepewna. Istotne znaczenie mogą mieć rządowe plany zawarte w całościowym przeglądzie wydatków budżetowych (Comprehensive Spending Review – CSR) z końca zeszłego roku, a dotyczące redukcji tychże wydatków o ponad 80 mld GBP. Można także spodziewać się stopniowego odchodzenia od tradycyjnych i droższych na rzecz nowych i tańszych. Istotną rolę odegra również proces wprowadzania w życie nowych regulacji unijnych dotyczących materiałów budowlanych, recyklingu, norm ekologicznych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość