Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Brytyjski rynek ciast i ciastek

12.04.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Wartość brytyjskiego detalicznego rynku ciast i ciastek w 2010 r. wyniosła 3,5 mld GBP. Tempo wzrostu sprzedaży tych wyrobów wyraźnie spadło w ostatnim okresie nie tylko wskutek kryzysu gospodarczego i finansowego oraz związanego z tym spadku siły nabywczej ludności, lecz także w wyniku wyraźnego wzrostu cen podstawowych surowców, takich jak pszenica, cukier czy kakao. Znaczącą rolę odegrało również coraz powszechniejsze dążenie do zdrowego odżywiania się, skutkujące m.in. ograniczeniem spożycia ciast i ciastek.

Polski eksport ciast i ciastek w 2010 r. wyniósł 36,3 mln euro i był o 17,5 proc, większy niż w roku poprzednim. Stanowił jednak wciąż niewielki ułamek całego naszego eksportu omawianych tu artykułów, który w 2010 r. przekroczył 500 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość