Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Branża piwowarska w Kanadzie

23.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KANADA

Produkcja i dystrybucja piwa mają istotne znaczenie dla gospodarki Kanady. Szacuje się, że 1 na 100 zatrudnionych w tym kraju pracuje właśnie w tej branży, a wartość samej produkcji piwa przekracza 14 mld USD rocznie, co stanowi 0,9 proc. PKB.

W dziedzinie konsumpcji tego napoju zauważalna jest jednak wyraźna długoterminowa tendencja spadkowa. Najwyższy poziom spożycia osiągnięty został w 1975 r. i wyniósł 106,5 l per capita. W ciągu 40 lat zmniejszył się on aż o 42 l: do 64,4 l na 1 mieszkańca w 2014 r.

W końcu ub.r. rząd kanadyjski przedstawił projekt nowych norm obowiązujących w produkcji piwa. Mają one na celu dostosowanie branży do wymagań współczesnego rynku, a producentom dać konkretne korzyści z innowacji i rozwoju produktów.Nowe standardy rozszerzają np. definicję piwa zaliczając do tej kategorii napoje wytworzone z użyciem nietradycyjnych składników, takich jak choćby przyprawy czy owoce.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość