Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Branża motoryzacyjna w Austrii

15.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: AUSTRIA

Produkcją środków transportu oraz części i podzespołów do nich w Austrii zajmuje się ponad 600 przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ok. 175 tys. osób.

Wytwarzają one rocznie 292 tys. pojazdów, w tym 200 tys. samochodów osobowych, 58 tys. motocykli, 25 tys. samochodów ciężarowych, 8,5 tys. traktorów, a także 2,1 mln silników i skrzyń biegów. Az 80 proc. tej produkcji trafia na eksport. Roczny obrót tej gałęzi przemysłu szacuje się na 23 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość