Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Branża farb w Wielkiej Brytanii

04.11.2013 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Wartość brytyjskiego rynku farb skurczyła się w ub.r. o 2 proc., do poziomu 4,5 mld GBP. Konsekwencją trwającej od dłuższego czasu spadkowej tendencji w sprzedaży tych wyrobów jest stałe zmniejszanie się liczby firm produkujących farby w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. doliczono się ich o 20 proc. mniej niż w 2006 r.

Przedsiębiorstwa małe i o skali mikro mają 87 proc. udział w ogólnej liczbie firm wytwarzających farby w tym kraju. Przypada na nie jednak tylko 13 proc. krajowej produkcji tych wyrobów, podczas gdy na przedsiębiorstwa duże i średnie – 87 proc. O stopniu koncentracji na tym rynku może świadczyć fakt, że aż połowa krajowej sprzedaży przypada na 5 największych firm branży: Akzo Nobel, PPG Architectural Coatings UK, Crown Paints, Fujifilm Speciality Ink Systems i Ronseal.

W warunkach słabnącego popytu na rynku wewnętrznym, aktywność brytyjskich producentów farb koncentruje się na eksporcie. W 2012 r. na sprzedaż zagraniczną przeznaczono 34 proc. całkowitej produkcji tych wyrobów. Od 2006 r. wartość brytyjskiego eksportu farb wzrosła o 54 proc.

Gównym odbiorcą brytyjskich farb są Niemcy z udziałem ok. 12 proc., a na kolejnych miejscach znajdują się: Holandia – 9 proc., Francja – 7 proc. i Włochy – 5 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość