Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Boom w budownictwie szpitalnym w Danii

21.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: DANIA

W ciągu najbliższych 5 lat w Danii ma być zrealizowanych 16 projektów inwestycyjnych w budownictwie szpitalnym. Łączna ich kwota przekracza 5,5 mld euro. Projekty te obejmują nie tylko budowę szpitali, lecz również mieszkań, sieci dróg dojazdowych i rozwój infrastruktury.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość