Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

BIZ w Bułgarii

23.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: BUŁGARIA

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Bułgarii w 2015 r. wyniosła 1,6 mld euro, co było wynikiem najwyższym od 2009 r., kiedy to napływ kapitału w postaci BIZ zbliżył się do poziomu 2,5 mld euro.

Według danych banku centralnego Bułgarii, w porównaniu z 2014 r. zeszłoroczne BIZ w tym kraju wzrosły o 22,5 proc. Trzy czwarte tej kwoty zostało zainwestowane w kapitał akcyjny. Było to dwa razy więcej niż w 2014 r.

Ok. 60 proc. zeszłorocznych BIZ w Bułgarii przypadło inwestycje rosyjskiej firmy naftowej Lukoil w rafinerii w mieście Burgas.

Rosja jest zresztą największym inwestorem w Bułgarii. Przypada na nią 1/3 całego kapitału zainwestowanego w tej formie. Na drugim miejscu znajduje się Liechtenstein z udziałem 20 proc.

W 2015 r. aż o 40 proc. zmniejszyły się w 2015 r. zagraniczne inwestycje w bułgarskie nieruchomości.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość